måndag 20 juni 2011

Snällhet och incitamentEn kvinna ringde Ring P1 och tyckte att diakonerna i kyrkan borde ta över sjukförsäkringen från F-kassan. Diakonerna är mycket mer empatiska, som det heter om den som säger ja till allt och alla i någon sorts osäker välvilja eller i en strävan att vara till lags.

Är snällhet en bra grund för utbetalning i en statlig socialförsäkring byggd på likabehandling, effektivitet och rättssäkerhet?

Det ligger nära till hands att tänka tillbaka på den ”snälla” sjukförsäkring vi hade. Och på de horribla konsekvenser den fick på sjuktalen och på samhällsmoralen. Det blev ju så att människor i princip själva beställde vad läkaren skulle skriva. Anna Hedborg, sjukförsäkringsutredare, var kategorisk: ”Den bästa sammanfattningen av vem som har rätt till sjukpenning i Sverige är att det har den som vill.” Man behövde inte ens vara sjuk. Det räckte med att vara lite äldre, arbetslös och bo i glesbygd så fick man pengar.

Det ledde till obegripligt höga sjuktal, obegripligt från hälsosynpunkt alltså. Möjligheten att leva i lugn och ro utan krav på arbete, utan någon som bråkade med en, hade en närmast epidemisk smittoeffekt. Försäkringskassan betalade. De förtidspensionerade bort människor från sjukförsäkringen i parti och minut, men för mera oklara och svårdefinierade fall fanns också en fil för tidsbegränsad sjukersättning. Den var förhållandevis lukrativ eftersom de som hade arbetat tidigare fick påspädning från avtalsförsäkringarna, plus att de hade rätt till bostadstillägg.

Fråga den som går upp varje morgon, tar sig till jobbet, sköter sitt, betalar skatt hur snäll han eller hon tycker försäkringen ska vara? Den vanliga svensken kommer att svara att den som är sjuk ska ha rätt till försäkringen. Absolut. Men den som kan jobba ska inte åka snålskjuts, kommer svensken att säga, för vi har en sorts inbyggd fallenhet att bedöma vad som är rätt och vad som är fel.

Socialdemokraterna vill att sjukförsäkringen ska löpa på obegränsad tid. De förstärker incitamenten för utdragna sjukdomstillstånd. I deras värld blir inte människor friska från sjukdomar, för dem gäller obotfärdigas förhinder, en gång sjuk, alltid sjuk.  I verkligheten, i den sjukförsäkring vi har, har svårt sjuka rätt att stanna i sjukförsäkringen med sjukpenning i obegränsad tid. Så vad är problemet? Sjukförsäkringen finns hur länge som helst för dem som behöver det, men socialdemokraterna vill ändå tillbaka till den ”snälla” varianten utan slut och utan krav, samtidigt som de tar avstånd från det som var?  Vad vill de egentligen?

Utmärkande för socialdemokraternas debattstil är ohederlighet, en ohederlighet som de oftast kommer undan med eftersom det är svårt att sticka hål på förfalskade påståenden på stående fot. I en debattartikel i Svenskan viftar socialdemokraterna bort oskälighetsregeln, som handlar om att F-kassan inte ska pröva arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden, varken efter ett halvår eller efter ett år, om det är oskäligt att göra det. Socialdemokraterna plockar upp en siffra från en granskning gjord av ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, om att oskälighetsregeln bara tillämpats en enda gång. De får det att låta som om det var en enda gång över huvud taget, bland alla sjukskrivna, som om ingen hänsyn tas till svårt sjuka, som att de piskas ut ur försäkringen vare sig det är oskäligt eller inte .

I själva verket gäller granskningen från ISF:s sida ett par hundra fall vid halvårsgränsen bland vilka F-kassan skjutit upp prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden i 27 fall eftersom det funnits särskilda skäl att göra det på grund av pågående rehabilitering eller att fanns medicinska skäl att tro att den försäkrade skulle komma tillbaka i arbete inom ett halvår. Vid ettårsgränsen har ISF granskat 236 fall och där finns det oskälighetsfall som socialdemokraterna åberopar, där personen var alltför sjuk för att lotsas vidare. Det betyder rimligtvis att försäkringen fungerar som den ska. F-kassan gör riktiga bedömningar.  De flesta är redo för arbete, om inte finns oskälighetsregeln

 I socialdemokraternas värld är det tvärtom. Där är alla lika sjuka efter 180 dagar som efter 365 dagar och följaktligen är det alltid oskäligt att pröva arbetsförmågan. De ifrågasätter F-kassans professionalitet. De tycker att oskälighetsregeln är strunt. De tycker att den nu föreslagna utvidgningen av oskälighetsregeln är ”ett slag i luften”. Enligt det nya förslaget ska F-kassan kunna förlänga försäkringen både för utförsäkrade efter maxtiden på 2,5 år och utförsäkrade från tidsbegränsad sjukersättning. F-kassan ges därigenom större möjlighet att göra undantag när det är påkallat för försäkrade som fortfarande är sjuka. Den viktiga förbättringen viftar socialdemokraterna bort som ”ett slag i luften”...

Socialdemokraterna vill också ha kvar den tidsbegränsade sjukersättningen för 6 000 utförsäkrade ”svårt sjuka” som ”aldrig har kunnat arbeta” och alltså är nollklassade. De erbjuds enligt regeringens förslag en specialersättning som är lägre än den de hade tidigare men högre än lägsta ersättningen på Arbetsförmedlingen, vilket de annars fått nöja sig med. Socialdemokraterna påstår att alla dessa 6 000 är ”svårt sjuka”. Alla är alltid ”svårt sjuka” i deras debattjargong. Det finns säkert många fall av ”svårt sjuka” bland dessa 6 000 och de kommer vi att få ta del av i Aftonbladet. Där finns oavlönade bondhustrur som slitit hårt, men där finns också de som odlat en arbetsfri livsstil med pengar från F-kassan för varierande grader av psykiska problem, där finns hela motorcykelgäng, där finns de som synbarligen aldrig tagit ett handtag, åtminstone inte som anställda. Svartjobben tycks apropå det ha försvunnit numera, det kanske de har, med arbetslinjen, med jobbskatteavdraget, de som tidigare jobbade svart har kanske upptäckt att varje vit arbetad dag räknas för den pension de en gång kommer att få och inser det okloka i att ställa sig utanför. 

”Vi kan alla bli sjuka” säger socialdemokraterna med darr på rösten, som om regeringen hade dragit in alla möjligheter till sjukförsäkring. Av de som utförsäkrades de tre första kvartalen 2010 gick, enligt F-kassan, 1 993 personer direkt till jobb. De var sjuka så länge utbetalningarna löpte men när dagarna i försäkringen var slut och tidsgränsen nådd gick de tillbaka till jobb. Av de som lotsades över till arbetslivsintroduktionen stannade lite mer än hälften kvar i olika program (och lite mindre än hälften sökte sig tillbaka till sjukförsäkringen). De flesta av dessa utförsäkrade har varit borta från arbetslivet i åratal. Det är klart att de inte skickas ut på arbetsmarknaden hals över huvud bara för att de lotsas över till Arbetsförmedlingen. Det är klart att de har en lång startsträcka för att komma igen. Den hjälpen får de på Arbetsförmedlingen. Det stödet får de. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen får de. Den sociala rehabiliteringen får de. Så vad bråkar socialdemokraterna om?

5 kommentarer:

 1. Återigen Helen Rivera Ljuger du om hur det var och hur det är.. VI beställde inte något men vi samarbetade och gjorde handlingsplaner förr förr att man skulla komma ut på arbetsmarknade i början på nittittalet infördes en rehablag den var FK tvungen att följa.. de följde upp oss sjuk vi fick rehabiliterigen och vård.. vi fick hjälp att finna arbete och ev omskolningar som passade oss och vi började arbeta igen.. (jag arbetade heltid från 1993 till 2008 satt i olika styrelser och hade ett extra knäck som skulle leda till företag när jag insjuknade)NU Idag 2011 så blir man utförsäkrad.. hemlös och utan pengar, mat,tak över huvudet och idag fick jag börja rycka mina tänder.. Men varifrån får jag pengar till nya varifrån får jag pengar till tak över huvudet och mat..Och skuldsatt som amn blivit nu får amn itne ens bostad.. ALLT för att det siter ett gängs fördomsfulla politiker I regeringen och tror alla sjuka är samma männsikor.. Vi som överallt annars i samhället olika typer med olika bakgrund olika erfarenhete och olika sjukdommar. Men svar mig varifrån får jag pengar till resor till läkaren som följer upp min cancer.. min ovanlig reuamtism som ingen forskat på ens.. varfår jag smärtlindring som fungera på sjukdommen när inte värktableter hjälper.. INGENTSAN år 2011 så ska vi tala om dåtiden det du kallar för snällhet.. Så kan vi kalla 2011 För DET ABSOLUT GRYMMASTE ÅRET NÅGONSIN Där de folkvalda är sadister och massmördare.. idag tar borgarn livet av folk de övrigas liv förstör man.. Förr hade man åtminstone pengar den intjänade sjukföräkrignen tills man var frisk och arbetsför idag tar ni ifrån oss den innan vi blir friska Min cancer försvann inte på dag 550 den nya cancer dök upp fel datum.. och igne politiker sätter press på att läkaran tar hand om oss med ovanliga sjukdommar.. När vi får bli hemlösa och tandlösa. och utan mat.. våra barn blir fattigbarn för de får itne ehlelr vård och omsorg.. VI LEVER I LANDET UTANFÖRSKAP och så har vi en drös politiker som snacakr in anttmösan och tor de vet någo om hur det varit och hu8r det är.:SKÄMS PÅ ERR!!! Det är inte specillet intelligenta bloggar du har.. Mina är fulla av stavningsfel som beror på min reuamtism men jag har mitt hjärta kvar en och mitt liv några veckor till..!! har inte någon intelligent vuxen människa i regerigen insett att cancer botas inte av att ta behandlinagar och pengar av folk då ska ni inte sitta kvar då ska ni få följa oss till helvett.. att bli själmordsmbombare i dagens Allins styrda Sverige kommer närmar mig i tanken.. För min dröm om att komma åter till livet att starta företag och leva trots min sjukdom den tog ni ifrån mig.. Den dagen ni utförsäkrade mig satte mig hos Kronofogden och idag utan behandlignar eller läkahjäl... det finns ignen stans att ta pengar ifrån nu förutom ett bankrån..ALLT STAL NI och det borde ni stå till svar för.. Att stjäla en människa liv.. står idag många fd ledare i arbarvärlden och övrig europa snar är det din tur.. Att kränka ett helt folk med att kalla oss lata och dumma och passiva det är en kränkning du vet inte ett dugg hur vi arbet och slitigt och vilka utbildningar vi har.. eller hur mycket skatt vi betalat in till staten...Du har bara grott fast i massa födommar..Men jag är glad Helena att jag är iallafall klarare i huvudet än vad du är.. För du har inte rätt i något av de du skriver du far bar med osanningar..

  Jag tycker du ska sluta nu...Du blir ändå bar förlöjligad vi vet att du ljuger och vi bar hånar och skrattar åt dig och ingent tar dig på allvar..Du är bar något man kan se på gödestackar ibland spyflugor..!! Som surrar runt.. mas dynga och sprider skit..

  SvaraRadera
 2. Jag vill Helena R att du berättar HUR man löser det när AF sagt att det finns inget att göra för dig på hela arbetsmarkande du är för sjuk. Men FK ska "utreda om mán kan få pengar sen" men sen kan vara fler månader bort.!! Hur klarar man sig under tiden.. Kan man säga åt sjukdommar att vänta och ta pausar med. Kan man be hyresvärdar och andra som förväntar sig pengar av en att vänta det tar några månader jag kanske få pengar om tre eller fyra månader annars vet jag inte.. Så fungerar det inte Sverig det förväntas att du betalar varje månad. HUR SKULL DU GÖRA om du vore ensam med ett barn och allvarligt sjuk och bli ställd i utanförskapet där ingen ser.. inge lyssnar ignen bryr sig..!!!!!!!!!!!

  SvaraRadera
 3. Problemet med den nya sjukförsäkringen är just att den tidsbegränsade sjukersättningen har tagits bort och det har inte kommit någon ersättning som fyller glappet mellan sjukpenning och sjukersättning.

  Hur attraktiv den var är nog en diskussionsfråga, jag tror knappast att det är möjligt att få ut pengar från privata försäkringar och bostadstillägg samtidigt, utan bostadstillägget sjunker om du har en privat försäkring och får du bostadstillägg så är det för att du har en ganska skral ekonomi. Att du får mer pengar än lägsta ersättningen från Arbetsförmedlingen innebär ju inte att de kommer att kunna klara sig på den. Redan Anders Milton slog fast i utredningen Ambition och ansvar att en av de främsta orsakerna till att så få personer med psykiska funktionsnedsättningar återhämtade sig, var just de låga grundnivåerna i socialförsäkringssystemen. Att då försämra ännu mer för denna grupp kommer ju innebära att färre personer kommer att kunna komma tillbaks.

  Problemet med hur försäkringen är utformad idag är att den tar väldigt dålig hänsyn till att exempelvis psykisk ohälsa går i skov. (Psykiska problem är ett begrepp som bör undvikas förövrigt då det kan uppfattas som nedsättande och dessutom framstår det väldigt tydligt att man inte är så insatt i frågan.) Vilket innebär att personen ibland har en viss arbetsförmåga och sedan att personen inte har det och för denna grupp fungerar dagens system väldigt illa.

  Problemet är dock sällan den sjuke, utan att vi har en arbetsmarknad som inte fungerar och där kraven är alltför hårda. Om du inte är helt perfekt så sorteras du ut. Lösningen är att skapa en tillgänglig arbetsmarknad, inte att ta bort ersättningar, det skapar inte fler personer som arbetar, utan bara desperation.

  SvaraRadera
 4. Förslag: Skriv om alla 25 åringar som förtidspen. pga ej gymn klara. 1000tals/år.
  Jan Sj

  SvaraRadera
 5. Ja Du Helene, Du tycker sjukförsäkringen skall ha en tidsgräns för att inte urarta.

  Faktiskt finns många sjukdomar som Du inte hört talas om tydligen, som saknar tidsgräns, exempelvis:

  Kärlkramp
  Schizofreni
  Ulcerös kolit
  Crohns sjukdom
  Makuladegeneration
  Manodepressiv sjukdom
  Sorgen och saknaden efter ett dött barn
  Utvecklingsstörning
  Förlossningsskador
  Downs syndrom
  Diabetes I + II
  Många cancerformer
  SLE
  Parkinsons Sjukdom
  m.fl.

  Du har tydligen levt i en skyddad värld.

  SvaraRadera